Prodej,směna,dar,pronájem,výpůjčka,pacht,převod nemovité věci

Vyvěšeno: 7. 11. 2022
Svěšeno: 23. 11. 2022

Pronájem p.č. st.3241, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m² v k.ú. Nový HrozenkovPřiložené soubory
záměr Rady - nájem velikost 135.13 kB