Základní škola

Název školy: Budova ZŠ Budova ZŠ

Základní škola Nový Hrozenkov,
okres Vsetín
IČO 45 211 744


Adresa školy:

Nový Hrozenkov 437, 756 04 Nový Hrozenkov

Zřizovatel:

Městys Nový Hrozenkov
IČO 00 304 131
Nový Hrozenkov 454, 756 04 Nový Hŕozenkov

Právní forma školy:

Příspěvková organizace, právní subjekt od 01.01.1993

Ředitel školy:

Mgr. Igor Haša

Telefon: 571 423 575
Mobil: +420 736 144 855
Email: hasa@zsnovyhrozenkov.cz

Zástupce ředitele:

Mgr. Erika Kinclová

Telefon: 571 451 529
Mobil: +420 730 102 444
Email: kinclova@zsnovyhrozenkov.cz

Ekonomický zástupce:

Marie Orságová

Telefon: 571 451 529

Kontakt:

Telefon: 571 451 529 (vedení školy)
Telefon: 571 420 810 (kancelář školy)
Telefon: 571 420 811 (školní jídelna)
Email: zshrozenkov@vs.inext.cz
Web: www.zsnovyhrozenkov.cz

Pracovník pro informace:

za školu: Mgr.Erika Kinclová
Telefon: 571 451 529
Mobil: +420 730 102 444

za školní jídelnu: Bohumila Michalčáková, vedoucí školní jídelny
Telefon: 571 420 811
Mobil: +420 739 305 118
Email: bobejo@seznam.cz

Zařazení do sítě škol:

Škola byla zařazena do sítě škol a školských zařízení dne 22.03.1996 (Rozhodnutí č.j. 174/1996-01) jako Základní škola Nový Hrozenkov. Aktualizace byla provedena dne 19.06.1999 (Rozhodnutí č.j. 1972/1999), a to s účinností od 01.09.1999, název školy byl změněn na Základní škola Nový Hrozenkov, okres Vsetín.

Součásti školy:

Základní škola

- kapacita: 540 žáků
- IZO: 045 211 744

Školní družina

- kapacita: 50 žáků
- IZO: 120 400 286

Školní jídelna

- kapacita: 340 jídel
- IZO: 103 108 629