Aktuality

30. 11. 2022

Vodné a stočné pro rok 2023

28. 11. 2022

Nabídka - Sdružení kominíků a topenářů

23. 11. 2022

Zájem o odkoupení pozemků v k. ú. Nový Hrozenkov 

24. 10. 2022

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nový Hrozenkov

21. 10. 2022

Od pondělí 24.10.2022 bude cca na 14. dnů úplně uzavřená lávka L4 na cyklostezce v Novém Hrozenkově - Čubově, a to z důvodu její opravy. 

Objízdná trasa lávky je uvedena v příloze. 

20. 10. 2022

Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů ČEZ

19. 10. 2022

V pátek 21.10. a v sobotu 22.10.2022 pořádá Charita Nový Hrozenkov sbírku trvanlivých potravin a drogistického zboží. Tato sbírka bude probíhat na prodejnách Jednoty COOP od Velkých Karlovic po Hovězí. Je určena všem, kteří tuto pomoc potřebují. Jste-li vy těmito potřebnými, obraťte se na Charitu v Novém Hrozenkově.     

17. 10. 2022

Sdružení kominíků a topenářů bude provádět ve středu 26.10.2022 v Novém Hrozenkově revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. 

- cena za kontrolu a čištění komínů je 450,- Kč

- cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 450,- Kč

- cena za revizi kotle na tuhá paliva je 950,- Kč

Zájemci se mohou objednat na tel. č. 608 748 989. 

17. 10. 2022

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

14. 10. 2022

Vážení občané, od 1.10.2022 do 30.11.2022 bylo spuštěno reklamační období pro Motivační a evidenční systém odpadového hospodaření. 

Více v přiloženém letáku.  

12. 10. 2022

Vážení občané,

 v rámci přípravy Projektu pozemkových úprav pro zrušení některých přejezdů v k.ú. Nový Hrozenkov sdělujeme, že se po katastru obce Nový Hrozenkov budou pohybovat geodeti, kteří 

zjišťují hranice komplexní pozemkové úpravy. KoPÚ si vyžádala Správa železnic, státní organizace, zpracovatelskou firmou projektu je Agroprojekt PSO, s.r.o. 

                                                                                                                                                                                                                                                   starostka městyse

3. 10. 2022

Přerušení dodávky elektřiny v Novém Hrozenkově dne 24.10.2022

30. 9. 2022

Den Zlínského kraje - Svezte se zdarma

30. 9. 2022

Praktický lékař MUDr. Hanusová sděluje, že dne 30.9. a 3.10.2022 NEORDINUJE. Není přítomná ani sestra. Naléhavé případy můžou MUDr. Hanusovou kontaktovat v době ordinačních hodin na tel. 607 090 173. V případě potřeby zastupuje MUDr. Pavlínová v Karolince. 

21. 9. 2022

Ministerstvo spravedlnosti ČR - Vyhlašuje Milostivé léto II