Povinné údaje

Povinné údaje dle zákona č. 106/1999 Sb.

Oficiální název

Městys Nový Hrozenkov

Důvod a způsob založení

Městys Nový Hrozenkov vznikl jako územní samosprávná jednotka v souladu s ustanovením § 1 a § 3 zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle § 2 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Posláním městyse je péče o všestranný rozvoje svého území a o potřeby svých občanů.

Organizační struktura

starosta
rada městyse
zastupitelstvo městyse

Kontaktní spojení

Úřad městyse Nový Hrozenkov
Nový Hrozenkov 454
756 04 Nový Hrozenkov
tel./fax: 571 451 304, 571 451 578
Email: podatelna@novyhrozenkov.cz
Web: www.novyhrozenkov.cz
ID datové schránky: squbcc4

Úřední hodiny

Po: 7.00 - 11.30, 12.00 - 17.00
Ut: 7.00 - 11.30, 12.00 - 15.00
St: 7.00 - 11.30, 12.00 - 17.00
Čt: 7.00 - 11.30, 12.00 - 15.00

IČO

00304131

DIČ

CZ00304131 (městys je plátce DPH)

Bankovní spojení

Bezhotovostně na účet: 1765309389/0800 (Česká spořitelna)
94-5414851/0710 (ČNB)
Hotovostně na úřadě městyse

Žádost o informace

Na úřední desce
V kancelářích úřadu (v úředních hodinách.)
Telefonicky na tel. : 571 451 304
Písemně na adrese:
Úřad městyse Nový Hrozenkov
Nový Hrozenkov 454
756 04
Elektronickou poštou na e-mailu: podatelna@novyhrozenkov.cz
Datovou schránkou: squbcc4

Příjem žádostí a dalších podání

Úřad městyse Nový Hrozenkov
postup při podávání žádostí o informace viz. zákon č. 106/1999 Sb.

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

https://portal.gov.cz/

Nejdůležitější předpisy

Ústavní zákon ČR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Organizační řády
Interní předpisy
Vyhlášky městyse

Výroční zprávy

K dispozici na úřední desce

Seznam organizací

Základní škola
Mateřská škola - střed
Mateřská škola - Vranča
Knihovna Nový Hrozenkov

Starosta

Ing. Stanislava Špruncová

Místotarosta

Pavel Jochec

Zastupitelé

Ing. Stanislava Špruncová - Starosta, radní, zastupitel
Pavel Jochec - Místostarosta, radní, zastupitel
Jiří Buček - Zastupitel
Karel Čaník - Zastupitel, předseda finančního výboru
Vlastimil Koňařík - Zastupitel, člen kontrolního výboru
Mgr. Lucie Kopecká - Radní, zastupitel
Bc.et Ing. František Novosad - Zastupitel
MVDr. Jiří Novosad - Radní, zastupitel
Ing. Jindřich Ondruš - Zastupitel, předseda kontrolního výboru
Ing. Kristýna Pekařová - Zastupitel, člen finančního výboru
Ing. Jan Šulák PhD. - Zastupitel, člen finančního výboru
Petr Václavík - Zastupitel
Robert Valíček - Zastupitel
Martin Vrážel - Zastupitel, člen kontrolního výboru
Zbyněk Zapalač - Zastupitel