Svoz odpadu

Svoz odpadu je zajišťován Technickými službami Vsetín s.r.o.  Městys je zapojen do Motivačního a evidenčního systému MESOH. Každá popelnice je opatřena QR kódem, který se při vývozu načítá a je přiřazen k účtu domácnosti. Každá domácnost obdržela také čárové kódy, které je nutné připevnit k pytlům s tříděným odpadem. Na stránkách www. mojeodpadky.cz má také každá domácnost svůj účet, přihlašovací údaje máte vytištěny na archu s čárovými kódy. 
 
Poplatek za komunální odpad je stanoven vyhláškou OZV č.3/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na 700 Kč/osobu na kalendářní rok. Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 30. června daného kalendářního roku. Poplatek lze zaplatit na podatelně městyse nebo bezhotovostním převodem na účet 1765309389/0800 Česká spořitelna. Do poznámky je nutné uvést číslo popisné a jména, za koho je odpad placen. Úleva se poskytuje účastníkům zapojených do Motivačního a evidenčního systému odpadového hospodářství dle Pravidel MESOH a to ve výši dle počtu získaných EKO bodů, přičemž hodnota jednoho EKO bodu činí 7,- Kč. Následná výše poplatku se vypočítá následovně: 700 - (počet EKO bodů)*7.
 
Příklad. Pan Novotný má na stránkách mojeodpadky.cz v sekci svého účtu nasbíráno 12 EKO bodů. Žije v rodinném domě s manželkou a dvěmi dětmi. Tzn. výše slevy pro jednoho poplatníka je počet EKO bodů (12) * 7 Kč, sleva se tedy rovná 84 Kč. Následně od částky 700 Kč odečteme slevu 84 Kč. Výše poplatku pro číslo popisné, kde pan Novotný bydlí činí 700 - 84 = 616 Kč
Pan Novotný chce zaplatit poplatek za odpad bezhotovostně převodem na účet městyse. Na účet 1765309389/0800 zašle částku 4 * 616 Kč, tzn. 2 464 Kč. Do poznámky platby uvede č.p a jména osob, za které poplatek platí. Např. č.p. 454, Jan Novotný, Ema Novotná, Karel Novotný, Tobiáš Novotný.
 
Komunální odpad
Svoz komunálního odpadu probíhá každý sudý týden v úterý a ve středu. Pro zajištění svozu je potřebné umístit popelnici k přístupové komunikaci. Pokud bude v popelnici stavební suť apod., nebude svoz zajištěn.
 
Plasty
Svoz plastů probíhá 1x měsíčně. Svázané žluté pytle s plastovým odpadem je potřebné umístit k přístupové komunikaci. Využijme prosím této možnosti třídění odpadu, protože plastové odpady v přírodě znamenají riziko pro životního prostředí rozkladem na mikro plasty, které kontaminují povrchové a spodní vody. Mikro plasty se mohou v těle kumulovat a mít negativní vliv na zdraví.
 
Papír a sklo
Svoz skla a papíru probíhá vždy 1x za 2 měsíce. Pokud nechcete doma skladovat 2 měsíce sklo a papír, máte možnost odpad vhodit do kontejnerů na tříděný odpad. 
 
Nebezpečný a velkoobjemový odpad
Nebezpečný odpad je možno odevzdat ve Sběrném dvoře v rámci jeho otvírací doby
 
 
 

Přílohy

Harmonogram 2024.pdf velikost 315 kB
Pravidla_MESOH_2020_Novy_Hrozenkov.pdf velikost 3,56 MB
Priloha_c._1_k_Pravidlum_MESOH_2020_NH.pdf velikost 463.28 kB
Priloha_c._2_k_Pravidlum_MESOH_2020_NH.pdf velikost 495.93 kB
Prilohy_c._3_a_4_k_Pravidlum_MESOH_2020_NH.pdf velikost 259.7 kB
Priloha_c._5_k_Pravidlum_MESOH_2020_NH.pdf velikost 622,61 kB
Priloha_c._6_k_pravidlum_MESOH_2020_NH.pdf velikost 197,84 kB
Zaplatíš, kolik nevytřídíš a nezkompostuješ.pdf velikost 532.68 kB