Kalendář akcí

Datum konání: 23. 8. 2015 ve 14:00
Kategorie: Kulturní události

Soubory Hafera, Ostrévka a dechová hudba Vás zvou na valašskou svatbu z Nového Hrozenkova, která se uskuteční 23.8.2015 ve 14.00 hodin ve Valašské dědině v Rožnově pod Radhoštěm a to u příležitosti 90. výročí založení muzea. 

Těšit se můžete na soubory Hafera z Nového Hrozenkova, FS Ostrévka, dechovou hudbu, FS Javořina a CM Bača.

Datum konání: 22. 8. 2015 ve 12:00
Kategorie: Ostatní

Myslivecké sdružení Nový Hrozenkov zve srdečně občany v sobotu po 12:00 hod. na myslivecký guláš k myslivecké chatě za Bečvou.

Datum konání: 15. 8. 2015 ve 9:00
Kategorie: Sportovní události

TJ Sokol Nový Hrozenkov, hokejový oddíl HC Nový Hrozenkov pořádají 12. ročník FOTBALOVÉHO TURNAJE MEZI MANTINELY OTAVA CUP.

Datum konání: 14. 8. 2015 ve 18:30
Kategorie: Kulturní události

Památník Antonína Strnadla ve spolupráci s Muzeem kardinála Štěpána Trochty ve Francově lhotě a Zvonicí na Soláni Vás zvou na pořad ,,Na chleba sa těžko dělá" v pátek 14. srpna 2015 od 18:30 Areál Památníku Antonína Strnadla v Novém Hrozenkově.

Program:

- ochutnávka různých druhů chleba, beseda o pečení chleba s panem Kulčákem

- mletí obilí na ručním mlýnci, valašské písničky a tance v podání CM Kotula a  F.S. Ostrévka

Datum konání: 8. 8. 2015 ve 13:00
Kategorie: Kulturní události

SDH Nový Hrozenkov zve občany na oslavy 120. výročí založení sboru, které se konají v sobotu 8. srpna 2015 u Lidového domu v Novém Hrozenkově.

Program:

13:00 - průvod obcí

od 15:00 vystoupení Kysuckých heligonkářů

Datum konání: 25. 7. 2015 ve 9:00
Kategorie: Kulturní události

Již druhý ročník závodu malých dračích lodí se uskuteční 25.7.2015 na nádrži Balaton u Nového Hrozenkova.

PŘIHLÁŠKY

Přihlášky posádek k závodu je nutno zasílat pouze emailem na adresu: dagmarova@centrum.cz na příslušném formuláři s vyplněním názvu týmu a výběrem kategorie. Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 23.7.2015.


 

Datum konání: od 11. 7. 2015 16:00 do 30. 8. 2015
Kategorie: Kulturní události

Slavnostní zahájení výstav se koná v sobotu 11. července 2015 v 16:00 v památníku Antonína Strnadla v Novém Hrozenkově.

Datum konání: 5. 7. 2015 ve 12:30
Kategorie: Ostatní

Městys Nový Hrozenkov a obce Lazy pod Makytou, Dolná Mariková, Horná Mariková a Mestečko ve spolupráci s místními farnostmi

vás u příležitosti oslav Svátku našich věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje srdečně zvou na 9. Setkání lidí dobré vůle na hřebeni

Javorníků pořádané v neděli 5. července 2015 u chaty Kohútka. 

Začátek bohoslužby je ve 13:00, od 14:30 doprovodný kulturní program.

 

 

Datum konání: 26. 6. 2015 ve 19:30
Kategorie: Kulturní události

Srdečně Vás zve Hafera, FS Ostrévka a CM Kotula z Nového Hrozenkova na Balaton na Svatojánské ohně v pátek 26. června od 19:30 hodin.

Datum konání: 21. 6. 2015 ve 9:00
Kategorie: Kulturní události

Památník A.Strnadla v Novém Hrozenkověnv neděli 21. června od 9.00 zve na Den s řemesly.

Datum konání: 21. 6. 2015
Kategorie: Kulturní události

Poutní slavnosti v naší farnosti budou v neděli 21. června 2015.

Datum konání: 20. 6. 2015 ve 7:00
Kategorie: Ostatní

Spolek pro zachování Valašských tradic, Město Vsetín a Zlínský kraj Vás srdečně zve na sečení kosů v rekreačním středisku města Vsetína v Semetíně (Semetín - Nivka) 20. června 2015.

Datum konání: 10. 6. 2015 ve 7:30
Kategorie: Opravy, úpravy, omezení
ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu práce na vedení nízkého napětí bude přerušena dodávka elektrické energie pro:
 
část obce Nový Hrozenkov 
 
vše z trafostanice VS_6242 Vranča-chatoviště  u aut.zast. Ráztoka
 
vypínání el. energie dne 10.6.2015 od 7:30 do 17:30 hod.
 
část obce Nový Hrozenkov 
 
vše z trafostanice VS_6239 Brodská kravín
 
vypínání el. energie dne 10.6.2015 od 11:30 do 15:00 hod.

 

Datum konání: 1. 6. 2015 ve 16:00
Kategorie: Běh městyse

Datum zasedání:  1. června 2015 (pondělí) od 16:00 hodin

Místo:                   zasedací místnost Úřadu městyse

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva
 3. Odpis majetku ZŠ Nový Hrozenkov
 4. Závěrečný účet městyse za rok 2014, Zpráva č. 221/2014/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2014, inventarizační zpráva.
 5. Rozpočtové opatření č. 2/2015
 6. Smlouvy o poskytnutí dotace
 7. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést stavbu
 8. Smlouva o zřízení věcného břemene
 9. Návštěvní řád přírodního koupaliště
 10.  Majetkoprávní vypořádání pozemků
 11.  Prodej, směna pozemků
 12.  Různé
 13.  Závěr
Datum konání: 1. 6. 2015 ve 8:00
Kategorie: Opravy, úpravy, omezení
ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu práce na vedení nízkého napětí bude přerušena dodávka elektrické energie pro:
 
část obce Halenkov, Nový Hrozenkov  
 
vše z trafostanice VS_6236 Břežitá
 
vypínání el.energie dne 1.6.2015 od 8:00 do 14:00 hod.