Potřebuji si vyřídit

Níže naleznete vzory žádosti k řešení různých životních situací. Žádosti jsou ve formátu PDF, které si po otevření můžete vytisknout, vyplnit a následně přinést nebo odeslat na úřad městyse k projednání.

Místní poplatky

Poplatek za komunální odpad

Poplatek zajišťuje provoz shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku činí 630 Kč/osobu na kalendářní rok. Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 30. června daného kalendářního roku. Poplatek lze zaplatit na podatelně městyse nebo bezhotovostním převodem na účet 1765309389/0800 Česká spořitelna. Do poznámky je nutné uvést číslo popisné a jména, za koho je odpad placen. Nádoby na odpad musí být označeny čárovým / QR kódem, jinak nebudou vyvezeny. Úleva se poskytuje účastníkům zapojených do Motivačního a evidenčního systému odpadového hospodářství dle Pravidel MESOH a to ve výši dle počtu získaných EKO bodů, přičemž hodnota jednoho EKO bodu činí 8,- Kč. Následná výše poplatku se vypočítá následovně: 630 - (počet EKO bodů)*8.

Příklad. Pan Novotný má na stránkách mojeodpadky.cz v sekci svého účtu nasbíráno 20 EKO bodů. Žije v rodinném domě s manželkou a dvěmi dětmi. Tzn. výše slevy pro jednoho poplatníka je počet EKO bodů (20) * 8 Kč, sleva se tedy rovná 160 Kč. Následně od částky 630 Kč odečteme slevu 160 Kč. Výše poplatku pro číslo popisné, kde pan Novotný bydlí činí 630 - 160 = 470 Kč
Pan Novotný chce zaplatit poplatek za odpad bezhotovostně převodem na účet městyse. Na účet 1765309389/0800 zašle částku 4*470 Kč, tzn. 1880 Kč. Do poznámky platby uvede č.p a jména osob, za které poplatek platí. Např. č.p. 454, Jan Novotný, Ema Novotná, Karel Novotný, Tobiáš Novotný.

Studentům SŠ a VŠ či jiných odborných škol, ubytovaným v místě studia se poskytuje úleva ve výši 315,- Kč. Studentům SŠ a VŠ či jiných odborných škol, ubytovaným v místě studia se již dále neposkytuje úleva dle pravidel MESOH.

Poplatek za psa

Každý majitel/držitel psa je povinen zaplatit poplatek za psa, který činí 100 Kč za každého psa. Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 30. června daného kalendářního roku. Majitel psa obdrží po registraci nepřenosnou evidenční známku. Prosíme majitele psů, aby respektovali místa, kde je zakázán vstup psům z bezpečnostních a hygienických důvodů. Jedná se o prostor školek a základní školy, dále fotbalové hřiště a areál přírodního koupaliště Na Stanoch, tj. Balaton. Buďme prosím ohleduplní ke svým spoluobčanům.

Poplatek z pobytu

Každá fyzická či právnická osoba poskytující přechodné ubytování je povinna zaplatit poplatek z pobytu, který činí 15 Kč započatý den pobytu. Poplatek z pobytu je splatný pololetně, vždy do 15 dnů od uplynutí každého pololetí kalendářního roku. Více informací v dokumentech.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Za zvláštní užívaní veřejného prostranství se vybírá poplatek. Sazba poplatku se stanovuje podle účelu využívání veřejného prostranství. Sazebník je uveden v dokumentu. Poplatek je splatný od prvního dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání skončilo. Od poplatku jsou osvobozeny akce jejichž výdělek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. Více informací v dokumentu.

Ke stažení:

Čestné prohlášení poplatníka - pobyt v zahraničí
29. 8. 2014
velikost souboru: 33.81 kB
Čestné prohlášení příbuzného od poplatníka
27. 8. 2014
velikost souboru: 33.97 kB
Návrh na pořízení změny územního plánu Nový Hrozenkov
12. 1. 2017
velikost souboru: 46 kB
Odhláška místního poplatku z komunálních odpadů
28. 12. 2021
velikost souboru: 60 kB
Odhláška z místního poplatku ze psů
18. 8. 2014
velikost souboru: 168.13 kB
Oznámení o změně poplatníka (držitele psa) v poplatkové povinnosti k místnímu poplatku ze psů
18. 8. 2014
velikost souboru: 216.98 kB
OZV č.4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálního odpadu
3. 1. 2020
velikost souboru: 1.78 MB
OZV č.5/2019 o místním poplatku ze psů
3. 1. 2020
velikost souboru: 1.1 MB
OZV č.6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
3. 1. 2020
velikost souboru: 1.25 MB
OZV č.7/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Nový Hrozenkov
3. 1. 2020
velikost souboru: 1.51 MB
Přihláška k místnímu poplatku z komunálních odpadů
28. 12. 2021
velikost souboru: 81.99 kB
Přihláška k místnímu poplatku z komunálních odpadů (rekreační objekt)
18. 8. 2014
velikost souboru: 135.08 kB
Přiznání k místnímu poplatku ze psa
4. 1. 2019
velikost souboru: 265.98 kB
Přiznání k místnímu poplatku ze psa
Registrace poplatníka k místnímu poplatku z pobytu
13. 7. 2021
velikost souboru: 107.79 kB
Vzor žádosti pro Fo o dotaci z rozpočtu městyse Nový Hrozenkov
20. 6. 2016
velikost souboru: 41 kB
Vzor žádosti pro Po o dotaci z rozpočtu městyse Nový Hrozenkov
20. 6. 2016
velikost souboru: 52.5 kB
žádost o osvobození od poplatku za komunální odpad
28. 12. 2021
velikost souboru: 62 kB
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
31. 3. 2016
velikost souboru: 160.96 kB
Žádost je určena k povolování kácení dřevin rostoucích mimo les. Dřeviny se kácejí v období vegetačního klidu tj. od listopadu do března příslušného kalendářního roku. Vyplněnou žádost je třeba doručit nejpozději do poloviny března daného kal. roku.
Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace
6. 10. 2014
velikost souboru: 48.13 kB
Vyplněnou žádost se všemi potřebnými přílohami je potřeba adresovat na Úřad městyse Nový Hrozenkov, silniční správní úřad, doručením na podatelnu úřadu městyse Nový Hrozenkov.
Žádost o souhlas s reprodukovanou hudbou - Na Stanoch
18. 8. 2014
velikost souboru: 467.34 kB
Vyplněnou žádost je potřeba doručit na podatelnu Úřadu městyse Nový Hrozenkov min. 7 dní před konáním akce.
Žádost o ubytování v DPS
25. 8. 2014
velikost souboru: 142.68 kB
Žádost musí obsahovat vyplněný a podepsaný posudek od lékaře a řádně vyplněná žádost poté doručena na úřad městyse, kde bude zařazena do pořadníku uchazečů.
Žádost o vrácení přeplatku
28. 12. 2021
velikost souboru: 59.5 kB
Žádost o vrácení přeplatku z místního poplatku z komunálních odpadů
25. 2. 2021
velikost souboru: 57 kB
Žádost o vrácení přeplatku z poplatku ze psů
5. 3. 2021
velikost souboru: 54.53 kB
Žádost o vrácení přeplatku z poplatku ze psů
5. 3. 2021
velikost souboru: 75.1 kB
Elektronický formulář
Žádost o vydání povolení sjezdu z komunikace (komunikační připojení)
6. 10. 2014
velikost souboru: 51.47 kB
Žádost je určena k povolování sjezdů z místních komunikací, číslo místní komunikace najdete v Pasportu místních komunikací.

Poslední aktuality

nejnovější novinky z obce

Kalendář
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Dlouhodobé akce:

ZOBRAZIT DALŠÍ AKCE