Potřebuji si vyřídit

Níže naleznetevzory žádosti k řešení různých životních situací. Žádosti jsou ve formátu PDF, které si po otevření můžete vytisknout, vyplnit a následně přinést nebo odeslat na úřad městyse k projednání.

Místní poplatky

Poplatek za komunální odpad

Poplatek zajišťuje provoz shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku činí 550 Kč/osobu na kalendářní rok. Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 31. března daného kalendářního roku. Poplatek lze zaplatit na podatelně městyse nebo bezhotovostním převodem na účet 1765309389/0800 Česká spořitelna. Do poznámky je nutné uvést číslo popisné a jména, za koho je odpad placen (např. čp 12 Jan Orság, Kamila Orságová, Ondřej Orság student). Nálepku na popelnici je následně možno vyzvednout na podatelně městyse. Více informací v dokumentu.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za komunální odpad

Poplatek za psa

Každý majitel/držitel psa je povinen zaplatit poplatek za psa, který činí 100 Kč za každého psa. Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 30. června daného kalendářního roku. Majitel psa obdrží po registraci nepřenosnou evidenční známku. Prosíme majitele psů, aby respektovali místa, kde je zakázán vstup psům z bezpečnostních a hygienických důvodů. Jedná se o prostor školek a základní školy, dále fotbalové hřiště a areál přírodního koupaliště Na Stanoch, tj. Balaton. Buďme prosím ohleduplní ke svým spoluobčanům.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o místním poplatku ze psů

Poplatek z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt

Každá fyzická či právnická osoba poskytující přechodné ubytování je povinna zaplatit poplatek z ubytovací kapacity, který činí 3 Kč za lůžko a den a také je povinna zaplatit poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve výši 12 Kč za započatý den pobytu a osobu. Poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt jsou splatné pololetně, vždy do 15 dnů od uplynutí každého pololetí kalendářního roku. Více informací v dokumentech.

O místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

O místním poplatku z ubytovací kapacity

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Za zvláštní užívaní veřejného prostranství se vybírá poplatek. Sazba poplatku se stanovuje podle účelu využívání veřejného prostranství. Sazebník je uveden v dokumentu. Poplatek je splatný od prvního dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání skončilo. Od poplatku jsou osvobozeny akce jejichž výdělek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. Více informací v dokumentu.

O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Ke stažení:

Čestné prohlášení poplatníka - pobyt v zahraničí
29. 8. 2014
velikost souboru: 33.81 kB
Čestné prohlášení příbuzného od poplatníka
27. 8. 2014
velikost souboru: 33.97 kB
Návrh na pořízení změny územního plánu Nový Hrozenkov
12. 1. 2017
velikost souboru: 46 kB
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za komunální odpad
4. 2. 2019
velikost souboru: 223.5 kB
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o místním poplatku ze psů
4. 1. 2019
velikost souboru: 1.13 MB
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o místním poplatku ze psů
Odhláška z místního poplatku z komunálních odpadů
18. 8. 2014
velikost souboru: 130.64 kB
Odhláška z místního poplatku ze psů
18. 8. 2014
velikost souboru: 168.13 kB
Oznámení o změně poplatníka (držitele psa) v poplatkové povinnosti k místnímu poplatku ze psů
18. 8. 2014
velikost souboru: 216.98 kB
Přihláška k místnímu poplatku z komunálních odpadů
18. 8. 2014
velikost souboru: 139.17 kB
Přihláška k místnímu poplatku z komunálních odpadů (rekreační objekt)
18. 8. 2014
velikost souboru: 135.08 kB
Přiznání k místnímu poplatku ze psa
4. 1. 2019
velikost souboru: 265.98 kB
Přiznání k místnímu poplatku ze psa
Registrace poplatníka - lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity
1. 9. 2014
velikost souboru: 135.53 kB
Svoz komunálního odpadu v roce 2019
4. 1. 2019
velikost souboru: 276.36 kB
Vzor žádosti pro Fo o dotaci z rozpočtu městyse Nový Hrozenkov
20. 6. 2016
velikost souboru: 41 kB
Vzor žádosti pro Po o dotaci z rozpočtu městyse Nový Hrozenkov
20. 6. 2016
velikost souboru: 52.5 kB
Žádost o osvobození od místního poplatku za komunální odpad
1. 9. 2014
velikost souboru: 130.79 kB
Vyplněnou žádost se všemi potřebnými přílohami je potřeba adresovat na Úřad městyse Nový Hrozenkov. K žádosti je třeba přiložit čestné prohlášení o pobytu v zahraničí nebo fotokopii dokumentu prokazující pobyt v zahraničí.
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
31. 3. 2016
velikost souboru: 160.96 kB
Žádost je určena k povolování kácení dřevin rostoucích mimo les. Dřeviny se kácejí v období vegetačního klidu tj. od listopadu do března příslušného kalendářního roku. Vyplněnou žádost je třeba doručit nejpozději do poloviny března daného kal. roku.
Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace
6. 10. 2014
velikost souboru: 48.13 kB
Vyplněnou žádost se všemi potřebnými přílohami je potřeba adresovat na Úřad městyse Nový Hrozenkov, silniční správní úřad, doručením na podatelnu úřadu městyse Nový Hrozenkov.
Žádost o souhlas s reprodukovanou hudbou - Na Stanoch
18. 8. 2014
velikost souboru: 467.34 kB
Vyplněnou žádost je potřeba doručit na podatelnu Úřadu městyse Nový Hrozenkov min. 7 dní před konáním akce.
Žádost o ubytování v DPS
25. 8. 2014
velikost souboru: 142.68 kB
Žádost musí obsahovat vyplněný a podepsaný posudek od lékaře a řádně vyplněná žádost poté doručena na úřad městyse, kde bude zařazena do pořadníku uchazečů.
Žádost o vrácení přeplatku z místního poplatku z komunálních odpadů
18. 8. 2014
velikost souboru: 130.4 kB
Žádost o vydání povolení sjezdu z komunikace (komunikační připojení)
6. 10. 2014
velikost souboru: 51.47 kB
Žádost je určena k povolování sjezdů z místních komunikací, číslo místní komunikace najdete v Pasportu místních komunikací.

Poslední aktuality

nejnovější novinky z obce

11. 12. 2019 Knihobudka v centru

Knihobudka u nás v městyse... vem si knížku, přidej knížku... je to na Tobě... a co je nejlepší...pokud se k budce i knihám budeme chovat jako k vlastním, tak nám vydrží pěkně dlouho... Je to vlatně takové... od nás pro nás... Tobě někdo udělá radost, Ty může radost udělat někomu jinému, třeba knížkou, kterou už nepotřebuješ...

Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ZOBRAZIT DALŠÍ AKCE
V současnosti není vypsána žádná anketa, ale můžete se podívat na
výsledky anket minulých.