Pasport místních komunikací + plán zimní údržby

V městysi Nový Hrozenkov existuje několik pozemních komunikací rozdělených do různých tříd. Je možné nalézt silnici II. třídy, silnice III. třídy, místní komunikace III. třídy, místní komunikace IV. třídy (cyklostezky, chodníky) a účelové komunikace.

Jediná silnice II. třídy, která prochází městysem je hlavní silnice označená II/487. Tato silnice je na trase Ústí u Vsetína - Hovězí - Halenkov - Karolinka - Velké Karlovice o celkové délce 33,948 km. Vlastníkem komunikace je Zlínský kraj, majetkovým správcem Ředitelství silnic Zlínského kraje a údržbu provádí Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o..

V úseku od „Saxova mostu“ až po autobusovou točnu ve Vranči se nachází silnice III/4879 ve vlastnictví Zlínského kraje, majetkovým správcem je Ředitelství silnic Zlínského kraje a údržbu provádí Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.. Tato silnice je dlouhá 5,632 km. Silnice III. třídy č. III/48710 je rovněž příjezdová komunikace na vlakové nádraží ze silnice II/487 naproti bývalého areálu Bezkyd.

Místních komunikací je v městysi Nový Hrozenkov několik. O zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě jejího určení, dopravního významu a stavebně technického vybavení. V městysi Nový Hrozenkov je věcně a místně příslušným silničním správním úřadem Úřad městyse Nový Hrozenkov. Ten rozhodl veřejnou vyhláškou dne 3.6.2014 pod č.j. 630/2014 s nabytím právní moci dne 7.7.2014 a v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, do kategorie místní komunikace III. třídy (§ 2 odst. 2 písm. c) zákona o pozemních komunikacích) zařadil 42 komunikací o celkové délce 5044 m a do kategorie místní komunikace IV. třídy zařadil 36 komunikací o celkové délce 6699 m. Přílohou k tomuto rozhodnutí byla situace se zařazovanými komunikacemi, ta je k nahlédnutí níže. Tyto místní komunikace jsou ve vlastnictví Městyse Nový Hrozenkov. Ostatní komunikace nezařazené a neuvedené v přehledu zařazovaných komunikací (níže) jsou účelovými komunikacemi.

Pasport místních komunikací v městysi Nový Hrozenkov

 

Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov

Dne 10.12.2014 byl vydán „Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov“. Tento plán je základním dokumentem pro provádění zimní údržby místních a účelových komunikací v městysi Nový Hrozenkov, kdy vlastník komunikací, zhotovitel prací a zvláště uživatelé jsou povinni řídit se tímto plánem zimní údržby a je platný do doby jeho zrušení či nahrazení jiným plánem zimní údržby.

Textová a grafická část plánu zimní údržby jsou k dispozici zde:

Plán zimní údržby - textová část     xxx     grafická část

Poslední aktuality

nejnovější novinky z obce

11. 12. 2019 Knihobudka v centru

Knihobudka u nás v městyse... vem si knížku, přidej knížku... je to na Tobě... a co je nejlepší...pokud se k budce i knihám budeme chovat jako k vlastním, tak nám vydrží pěkně dlouho... Je to vlatně takové... od nás pro nás... Tobě někdo udělá radost, Ty může radost udělat někomu jinému, třeba knížkou, kterou už nepotřebuješ...

Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ZOBRAZIT DALŠÍ AKCE
V současnosti není vypsána žádná anketa, ale můžete se podívat na
výsledky anket minulých.