Nová elektroinstalace v Památníku A. Strnadla

Vytvořeno: 8. 10. 2008
Zlínský kraj nám opět pomohl
V letošním roce, již jako ètvrtou v poøadí,jsme získali dotaci ze Zlínského kraje, tentokrát z Fondu kultury, na stavební obnovu elektroinstalace v Památníku Antonína Strnadla. Dotace ve výši 70.000,-Kè nám pokryla náklady ze 40% a vyøešila tak odstranìní špatného technického stavu rozvodu elektrického vedení, které neodpovídalo platným normám ÈSN. V Památníku A. Strnadla bylo rovnìž nainstalováno nové bezpeènostní zaøízení. Celý projekt spolu s instalací bezpeènostního zaøízení stál 172.000,-Kè. Dìkujeme touto cestou Zlínskému kraji za poskytnutí dotace, rovnìž zhotoviteli panu Èernotovi a spol.za bezchybnì provedenou práci, dále pak kolektivu zamìstnancù Památníku za zajištìní úklidových prací.

Poslední aktuality

nejnovější novinky z obce

17. 9. 2019 Autobusová zastávka u DPS

Vážení spoluobčané,
nově vybudovaná autobusová zastávka u DPS na Horňansku není v provozu. Stavba, jejíž součástí je zastávka, ještě není zkolaudována a není zahrnuta v jízdním řádu dopravce ČSAD Vsetín a.s.. Využívejte proto prosím stávající zastávky v centru a u Balatonu. Děkujeme za pochopení.

Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Dlouhodobé akce:

ZOBRAZIT DALŠÍ AKCE
V současnosti není vypsána žádná anketa, ale můžete se podívat na
výsledky anket minulých.