Nová elektroinstalace v Památníku A. Strnadla

Vytvořeno: 8. 10. 2008
Zlínský kraj nám opět pomohl
V letošním roce, již jako ètvrtou v poøadí,jsme získali dotaci ze Zlínského kraje, tentokrát z Fondu kultury, na stavební obnovu elektroinstalace v Památníku Antonína Strnadla. Dotace ve výši 70.000,-Kè nám pokryla náklady ze 40% a vyøešila tak odstranìní špatného technického stavu rozvodu elektrického vedení, které neodpovídalo platným normám ÈSN. V Památníku A. Strnadla bylo rovnìž nainstalováno nové bezpeènostní zaøízení. Celý projekt spolu s instalací bezpeènostního zaøízení stál 172.000,-Kè. Dìkujeme touto cestou Zlínskému kraji za poskytnutí dotace, rovnìž zhotoviteli panu Èernotovi a spol.za bezchybnì provedenou práci, dále pak kolektivu zamìstnancù Památníku za zajištìní úklidových prací.

Poslední aktuality

nejnovější novinky z obce

Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dlouhodobé akce:

ZOBRAZIT DALŠÍ AKCE
V současnosti není vypsána žádná anketa, ale můžete se podívat na
výsledky anket minulých.