Důležité informace pro občany

Zde po rozkliknutí naleznete všechny důležité informace

Novinky z městyse

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Zveřejněno 9. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví zavádí ode dne 10. 3. 2020 opatření:

všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče se s účinností od 10. 3. 2020 nařizuje zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

- nezletilých pacientů,
- pacientů s omezenou svéprávností,
- rodiček,
-pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Všem zařízením sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě se s účinností od 10. 3. 2020 nařizuje zákaz návštěv osob, s výjimkou:

- nezletilých uživatelů sociálních služeb,
- uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
- uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Zveřejněno 8. 3. 2020

!UPOZORNĚNÍ!

Ministerstvo zdravotnictví zavádí ode dne 8. března mimořádně opatření- nařízení karantény pro osoby blízké:

Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů u osob, o kterých jim místně příslušná krajská hygienická stanice sdělí, že byly v kontaktu s pacientem, u kterého byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění COVID-19. Všem osobám, kterým místně příslušná krajská hygienická stanice sdělí, že byly v kontaktu s pacientem, u kterého byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem ARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění COVID-19, se nařizuje, aby poskytly potřebnou součinnost poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost a podrobily se nařízené karanténě.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Zveřejněno 8. 3. 2020

! UPOZORNĚNÍ !

Ministerstvo zdravotnictví zavádí ode dne 7. března mimořádně opatření:

Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů. Opatření neplatí pro tři kategorie osob pracujících v dopravě – řidiče nákladní dopravy, řidiče a posádky dopravní zdravotní služby a piloty dopravních letadel.

Informace o změně doručování pošty Zveřejněno 6. 3. 2020

Vážení spoluobčané,

od 1. 3. došlo ke změnám týkající se doručování pošty v našem městysi. V rámci optimalizací České pošty byly změněny doručovací okrsky (rajony) a Hrozenkovské adresy od stavebnin směrem ke Karolince doručuje pošta z Karolinky. Listovní a balíkoví doručovatelé spadají pod Depo Vsetín a ne pod pobočku České pošty v našem městysi. V případě dotazů nebo stížnosti kontaktujte prosím Depo Vsetín tel. +420 954 275 707.

Jarní prázdniny Zveřejněno 28. 2. 2020
Příští týden, od 2. 3. do 8. 3. jsou pro žáky základních škol a studenty středních škol v okresu Vsetín a Zlín jarní prázdniny.
Upozornění ministerstva zdravotnictví Zveřejněno 26. 2. 2020

Upozornění ministerstva zdravotnictví v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

Program MESOH Zveřejněno 24. 2. 2020

Vážení spoluobčané,

pokud využíváte program MESOH, zkontrolujte si prosím Váš účet na stránkách www. mojeodpadky.cz, zda jsou vám správně načítány nádoby s odpadem. Je možné, že se při zavádění systému špatně přiřadily nádoby k účtům. Ojediněle se tyto problémy vyskytují. Pokud byste měli v účtu přiřazenou nádobu, která není vaše, kontaktuje prosím na městysi paní Jurčíkovou, která má na starosti poplatky. Problém se budeme snažit co nejrychleji vyřešit. Díky za pochopení.

Upozornění před velmi silným větrem Zveřejněno 9. 2. 2020

V následujících dvou dnech bude před území ČR přecházet orkán Sabine. ČHMÚ vydal výstrahu před velmi silným větrem s nárazy okolo 90 km/h, ojediněle až 140 km/h. Se silným větrem souvisí několik bezpečnostních opatření, která je vhodná učinit. Zabezpečit všechny volně stojící předměty venku, aby v důsledku silného větru nedošlo k jejich pohybu a případnému zranění. Omezit pohyb v lesích a jejich blízkosti, hrozí pád větví, nebo celých stromů. Také parkování v blízkosti lesů nebo jednotlivých stromů zvyšuje riziko škod. Při cestování autem je nutno počítat s nárazovým větrem, který může mít negativní vliv na ovládání automobilu.
Je zapotřebí počítat také s možným přerušením dodávky el. energie v důsledku poškození el. vedení. Vzhledem k celorepublikové výstraze budou přednostně opravovány páteřní vedení distribuční soustavy, vedení nízkého napětí bude tedy opravováno s nejnižší prioritou. Proto může v odlehlejších oblastech (Vranča, Vranečka, Lušová, Brodská) docházet k déletrvajícímu výpadku el. energie. České dráhy vydaly také doporučení pro odložení cesty vlaky. V důsledku silného větru může docházet k mimořádnostem ve vlakové dopravě (výpadky el. energie / překážka na trati).
Nejsilnější nárazy větru na území našeho městyse se očekávají zítra, 10. 02. od 6:00 do 17:00.

Dbejte prosím zvýšené opatrnosti, abychom předešli jak škodám na majetku, tak i újmám na životech.

 

Svou papíru Zveřejněno 6. 2. 2020
Vážení spoluobčané, zítra, 7. 2. proběhne svoz tříděného odpadu - papíru. Na zavázaný pytel připevněte štítek s kódem (pokud chcete) a hoďte ven, aby papír odvezli a zrecyklovali...
Svoz skla Zveřejněno 30. 1. 2020

Vážení spoluobčané,

zítra, 31. 1. je svoz skla. Pokud ještě máte doma lahve od šampusu a vína ze silvestra, dejte je do pytle a nachystejte k cestě, aby je mohli sesbírat. Moc s nimi neházejte, aby se nerozbily, neprotrhly pytel a neunikly zpátky na svobodu.

 

Svoz plastů Zveřejněno 16. 1. 2020

Vážení spoluobčané,

zítra, 17. 1. je svoz plastů. Na pytle nalepte štítky a vyhoďtě je na mráz (pokud ráno bude), ať fičí do třídícího centra.

Důležité upozornění pro uživatele MESOH systému v našem městysi. Zveřejněno 14. 1. 2020

Aby byl tříděný odpad správně přiřazen k Vašemu uživatelskému účtu a stanovišti, je zapotřebí pytle označit čárovým kódem. Tyto čárové kódy jste již obdrželi. Pokud Vám čárové kódy došly, je zapotřebí si na městysi vyzvednout nové. Čárové kódy není možné kopírovat. Tedy je, ale ze své podstaty je čárový kód sekvence čísel a podle nich se přiřadí k Vašemu účtu. Pokud byl čárový kód již jednou přiřazen a použijete nakopírovaný čárový kód, nebude fungovat a nebude přiřazen k Vašemu účtu. Proto je nutné si vyzvednout nově vygenerované čárové kódy na městysi, pokud Vám již došly, aby načítání fungovalo.

Dotazník Zveřejněno 3. 1. 2020

E-verze dotazníku: https://forms.gle/YA7aqSuw62dVhgYz5

Bezhotovostní platba poplatku za odpad Zveřejněno 2. 1. 2020

Vážení spoluobčané,

dne 1. 1. 2020 vstoupila v platnost nová vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Největší změnou je úleva z poplatku dle výše počtu získaných EKO bodů, jeden EKO bod má hodnotu 10 Kč. Pokud budete platit poplatek za odpad převodem, je důležité, abyste se podívali do svého účtu na stránkách mojeodpadky.cz a zjistili Váš počet získaných EKO bodů. Následná výše poplatku se vypočítá následovně: 550 - (počet EKO bodů)*10.

Příklad. Pan Novotný má na stránkách mojeodpadky.cz v sekci svého účtu nasbíráno 12 EKO bodů. Žije v rodinném domě s manželkou a dvěmi dětmi. Tzn. výše slevy pro jednoho poplatníka je počet EKO bodů (12) * 10 Kč, sleva se tedy rovná 120 Kč. Následně od částky 550 Kč odečteme slevu 120 Kč. Výše poplatku pro číslo popisné, kde pan Novotný bydlí činí 550 - 120 = 430 Kč
Pan Novotný chce zaplatit poplatek za odpad bezhotovostně převodem na účet městyse. Na účet 1765309389/0800 zašle částku 4*430 Kč, tzn. 1720 Kč. Do poznámky platby uvede č.p a jména osob, za které poplatek platí. Např. č.p. 454, Jan Novotný, Ema Novotná, Karel Novotný, Tobiáš Novotný.

 

Cesta na Kohútku. Zveřejněno 1. 1. 2020

Prosíme řidiče o respektování a dodržování zóny při cestě na/přes Kohútku. Zejména o dodržování maximální povolené rychlosti 30 km/h, silnice je úzká a jak v zimním, tak i v letním období je v některých úsecích zvýšený pohyb chodců. Také povinná zimní výbava, zvláště v prosinci, lednu a únoru, kdy na hřebeni v 900 m.n.m. je téměř jistý výskyt sněhu a ledu na silnici. I když dole ve Vranči není na cestě sníh, nahoře na hřebeni s velkou pravděpodobností je. Cesta přes Kohútku je pro mnohé jedno z nejrychlejších spojení při návštěvě Slovenska...je bezohledné jakkoliv blokovat komunikaci nebo parkovat na krajnici, zvláště když je v zóně zákaz zastavení... podobná omezení jsou i při sjezdu do Čertova na Slovenské straně. Děkujeme, že se chováte ohleduplně vůči ostatním řidičům.

« Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 12 18 23 Další »

Poslední aktuality

nejnovější novinky z obce

31. 3. 2020 Zřízení služby "Mobilní rozhlas"

Městys Nový Hrozenkov sděluje občanům, že byla zřízená služba "Mobilní rozhlas", do které se mohou občané přihlásit na Internetu.

Občané, kteří nemají přístup k Internetu můžou nahlásit své tel. číslo nebo mailovou adresu na úřadu městyse a denní hlášení rozhlasu jim bude zasíláno formou SMS nebo mailem.

Tato služba je pro občany ZDARMA.

Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dlouhodobé akce:

ZOBRAZIT DALŠÍ AKCE
Jak vnímáte uplynulý rok s ohledem na investiční akce v našem městyse? (rekontrukce osvětlení, chodníky, mosty)
ZOBRAZIT DALŠÍ ANKETY